Anneke Witte
Anneke Witte – Voorzitter en penningmeester Vereniging Vrij Voorne
Marcel Segers
Marcel Segers – Secretaris Vereniging Vrij Voorne

Vereniging Vrij Voorne is op 1 februari 2022 opgericht door Anneke Witte en Marcel Segers. Op dit moment vormen zij samen het bestuur van de vereniging. Tijdens de ALV op 25 juni is aan de leden voorgelegd om tijdens de volgende Bijzondere ALV in september (22 september) minimaal 3 bestuursleden voor te dragen voor benoeming.