Standpunten

Sociaal

Het sociaal domein staat onder druk. Steeds meer taken komen naar de gemeente, steeds minder middelen worden daarbij beschikbaar gemaakt. Onderwerpen zoals jeugdzorg, thuishulp voor ouderen en mensen met een beperking, eenzaamheid onder ouderen, armoede, mede door de steeds hoger wordende kosten voor primaire levensbehoeften en koopkrachtverlies, sport- en verenigingsleven etc. vragen juist nu, in tijden dat de sociale cohesie onder druk staat om veel aandacht. En die aandacht willen we hier ook aan geven!

Liberaal

Vrij Voorne hecht veel waarde aan de liberale kernwaarden. Dat zijn:

  • Vrijheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verdraagzaamheid
  • Sociale Rechtvaardigheid
  • Gelijkwaardigheid

Langs deze lat bepalen wij onze strategie. Met deze kernwaarden vertegenwoordigen wij onze achterban en nodigen het college en de gemeente uit, binnen de beperkingen die de wet- en regelgeving oplegt, het maximale te bewerkstelligen om in de juiste randvoorwaarden te voorzien. Dát is de verantwoordelijkheid van de politiek en het beleid. Wij werken samen met iedere partij die met ons wil werken aan behoud van al het goede in onze kernen binnen de gemeente Voorne aan Zee en bij te dragen aan een warm vestigingsklimaat voor ondernemers, zodat zij zich bezig kunnen houden met hun kernactiviteiten.

Eigenwijs

Het is gebleken, dat we niet kunnen vertrouwen op ons kabinet. Zaken als de energietransitie vragen om deskundigheid die in de politiek ontbreekt, dus Vrij Voorne betrekt experts. Alternatieve woonvormen mogelijk maken is een beeld dat niet past bij onze regering, maar Vrij Voorne gaat ervoor! Wachten op wetswijzigingen, aanpassingen, beweging vanuit de provincie, verwijzen naar Brussel en structureel binnen de lijntjes kleuren, past niet bij Vrij Voorne. Wij verkennen de mogelijkheden en zoeken de grenzen op. Kan niet is vaak wil niet, en dat willen wij, eigenwijs als we zijn, doorbreken!