Sociaal
Liberaal
Eigenwijs

Vrij Voorne staat voor Sociaal, Liberaal en Eigenwijs.
Mooie woorden! En deze hebben ook betekenis…

Laatste nieuws

Over Vrij Voorne

Wie zijn wij?

Vrij Voorne is dé lokale partij voor Voorne aan Zee voor verandering en vernieuwing. Geen woorden, maar daden is ons motto. Het vertrouwen in de landelijke politiek is sterk afgenomen. Veel wat vroeger werd geregeld door de centrale overheid ligt nu op het bordje van de gemeente, dus ook bij Voorne aan Zee. En ondanks dat veel taken zijn overgeheveld, zijn daar de benodigde middelen niet bij geleverd. En veel zaken die snel en accuraat moeten worden opgelost, zoals jeugdzorg, slachtoffers van de toeslagenaffaire, verdwijnen in trage bureaucratische molens. Frustrerend vaak en uitzichtloos. Wij werken aan perspectief en verbetering!

Lees meer

Maak kennis met onze

Raads,- en commissie leden

De traditionele rol van raadsleden is vooral het controleren van het bestuur van de gemeente. En om goed te kunnen controleren is het van belang om tijdig over de juiste informatie te beschikken. Die wordt als agendastukken aangeleverd voorafgaand aan de vergaderingen. Maar dat is slechts één kant van de medaille. De andere kant is te onderzoeken of hetgeen voor besluitvorming wordt voorgelegd, ook wordt gedragen door onze inwoners. En daar gaat het nog wel eens mis en mensen voelen zich dan ook vaak niet gehoord en hebben het gevoel dat hun belangen niet worden erkend.

Lees meer

Kom in gesprek

Kansen verkennen

Maar er is ook een andere kant. Vrij Voorne richt zich dan ook vooral op al het positieve dat Voorne aan Zee, als prachtige regio met enorm veel diversiteit en ondernemerschap te bieden heeft. En dat brengen we in kaart; daarover gaan we het gesprek met alle belanghebbenden aan; hier verkennen we kansen.

Kom in contact met ons

Anneke Witte

Anneke Witte presenteert Vrij Voorne.

Lijsttrekker Vrij Voorne

Met vele jaren ervaring in de lokale politiek zien wij dat de oude politiek niet meer werkt. Het landelijke beleid sluit nauwelijks nog aan bij de behoeften van burgers en ondernemers. De economie staat onder druk. Onze winkeliers hebben de afgelopen jaren tijdens de crisis in moeten teren. Onze boeren en tuinders kijken aan tegen torenhoge energierekeningen en de stikstofplannen van dit kabinet geven grote onzekerheden over hun voortbestaan. We hebben te weinig vakmensen waardoor we steeds meer arbeidsmigranten moeten binnenhalen én huisvesten maar we komen al zoveel betaalbare woningen tekort. Dus het moet anders, beter en sneller.

Hoe? Vrij Voorne wil het anders doen door met elkaar oplossingen te vinden.