Brielle en Westvoorne maken zich zorgen over de begroting Hellevoetsluis

In de raadscommissies van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn deze week enkele besluiten voorgelegd door de colleges. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, regelingen voor de minima en ondersteuning voor de jeugd.

Het voorstel om € 389.090,00 uit de algemene reserve van Voorne aan Zee over te maken voor het sociaal domein, is voor Partij Voorne aan Zee, ONS Brielle en Vrij Voorne een zorgelijk signaal. De Rijksoverheid heeft hiervoor namelijk al geld overgemaakt naar de gemeente en de algemene reserve van Voorne aan Zee wordt gevormd door Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis.

Vooral bij een begroting, als vooruitblik met realistische afspraken en budgetten, is de gemeente verplicht een kloppend huishoudboekje te presenteren. De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid om te controleren of de financiën op orde zijn. Een Euro kun je tenslotte maar 1 keer uitgeven.

Met de rekenmethode uit Hellevoetsluis lijkt het alsof er een goede geldreserve aanwezig is op de begroting. De werkelijkheid is dat een groot deel feitelijk al bestemd is om uit te geven aan verplichtingen. Je kunt het vergelijken met het uitgeven van de ontvangen zorg- of huurtoeslag aan een ander doel dan de zorgverzekering of de huurkosten. Als burger kom je dan in de financiële problemen.

En dat is precies waar de Provincie, als toezichthouder, meerdere jaren achter elkaar aangaf dat de begroting van Hellevoetsluis niet betrouwbaar is en onvolledige informatie geeft aan de raad en inwoners.

Partij Voorne aan Zee, ONS Brielle en Vrij Voorne zijn er niet op gerust dat de financiële reparatie voor Hellevoetsluis beperkt blijft tot € 389.090,00.

Eerdere vragen over de huidige en toekomstige begroting voor Voorne aan Zee blijven tot nu toe onbeantwoord. Er is voor de raadsleden geen inzage of het huishoudboekje van de gemeente Hellevoetsluis op orde is. Wat het nog lastiger maakt, is dat in de 3 gemeenten de financiële verantwoordelijkheid ligt bij de wethouders van Inwonersbelang Voorne (IBV).

Dit Persbericht is opgesteld op 6 oktober 2022 door de gezamenlijke fracties van Partij Voorne aan Zee, ONS Brielle en Vrij Voorne.