Persbericht 1 februari 2022

Vrij Voorne opgericht

Vrij Voorne is op 1 februari jl. officieel opgericht. Deze nieuwe lokale partij is door afsplitsing ook vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Brielle. Naast een kort, praktisch verkiezingsprogramma staat Vrij Voorne voor de liberale kernwaarden, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. In de basis staat de partij voor Sociaal, Liberaal en Eigenwijs.

Anneke Witte, fractievoorzitter Vrij Voorne over de aanleiding om deze partij op te richten: “Veel gebeurtenissen in de wereld en ook specifiek in onze regio volgen elkaar op. Al deze zaken hebben effect op onze samenleving, op hoe we met elkaar omgaan en hoe we ‘samen leven’. We zitten alweer midden in grote maatschappelijke ontwikkelingen als de energietransitie en de klimaatcrisis, terwijl we nog aan het herstellen zijn van het corona-beleid van de afgelopen twee jaar. Het is tijd voor een andere aanpak. Tijd voor gezond boerenverstand.”

Gelukkig ligt er genoeg om op te pakken en zijn er positieve ontwikkelingen! Mooie veranderingen staan ons te wachten op Voorne aan Zee. De unieke ligging met rijke natuur, de productie van voedsel, op een slimme manier betaalbaar bouwen, natuur inclusief omdat dat heel goed kan. Een hele betrokken populatie die het de recreanten graag naar de zin maakt. Fantastische middenstand en rijk aan historisch erfgoed. Voorne aan Zee kan een hele mooie businesscase worden als we de aandacht op al het goede kunnen vestigen en wat beter kan en moet ook aanpakken.

De fusie met Hellevoetsluis en Westvoorne vraagt veel aandacht en samenwerking, maar ook de gebiedsintegratie, de energietransitie, verduurzaming en de leefbaarheid zijn van groot belang.

Witte: “We zijn ons ervan bewust dat je alleen sneller gaat, maar samen verder komt. Op Voorne hebben we een belangrijke agrarische sector die het verdient om in de lokale politiek goed vertegenwoordigd te worden, draagvlak te hebben. We zijn er enorm trots op dat wij op vrijdag 4 maart het bondgenootschap met BBB, BoerBurgerBeweging, formaliseren. Wij doen dat samen met BBB bij De Brielsche Aap in Brielle, om 14:00 uur. Iedereen is van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.